Stem bij kinderen

stemkids

Veel kinderen kunnen een hese of schorre periode doormaken, vooral bij jongens heeft dit met de snelle groei te maken van het strottenhoofd. Het kan ook te maken hebben met stemmisbruik; bijvoorbeeld te veel gillen, schreeuwen of gekke stemmetjes maken. Het is dan belangrijk om advies in te winnen bij de logopedist, ook als je niet zeker weet of behandeling of verder onderzoek noodzakelijk is. Voorkomen is beter dan genezen! De behandeling van stemklachten bij kinderen wordt spelenderwijs aangeboden en is vaak niet langdurig. Soms is verwijzing naar de KNO-arts nodig.

blokgroen

Stem bij volwassenen

spraak

Als logopedisten behandelen wij ook stemproblemen. Aan stemproblemen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

Mogelijke oorzaken zijn:
• Roken
• Verkeerde gewoontes zoals veel keelschrapen of veel kuchen, roken, te veel praten
• Stemklachten na een operatie aan de hals, keel, schildklier
• Stress en daardoor verkeerd stemgebruik
• Aangeboren heesheid

Behalve deze oorzaken zijn er nog veel meer oorzaken van stemproblemen te noemen. Mensen die vaak hun stem gebruiken, hebben meer kans op stemklachten. Een docent bijvoorbeeld, gebruikt zijn stem de hele week door. Het kan zijn dat hierdoor stemklachten optreden. Maar ook iemand die graag zingt of een allergie heeft, is gevoelig voor stemproblemen. Wij behandelen stemproblemen op verschillende manieren. We gaan altijd uit van het gehele lichaam. Wanneer er spanning is in het lichaam, werkt dit namelijk door op alle spieren en dus ook op de spieren in het strottenhoofd, waar de stembanden zich bevinden. Belangrijk is dus om een ontspannen houding aan te nemen. Daarnaast besteden wij aandacht aan de ademhaling. De ademhaling heeft een grote invloed op de stem, want er is lucht nodig om geluid te kunnen produceren. Wanneer dit allemaal in evenwicht is, zullen we stapsgewijs toe gaan werken naar een juiste manier van stemgeven.

We werken onder meer met de Lax Vox methode. Deze methode is er op gericht zo ontspannen mogelijk geluid te produceren.

Bij Jumelet Logopedie verzorgen wij ook workshops op locatie. De cursus ‘Spreken en zingen met meer gemak’ is bedoeld voor zangers en beroepssprekers.

Informeer naar de voorwaarden.

Meer informatie