logos
test

Praktijkinformatie

Ontdek onze werkwijze

Jumelet Logopedie biedt hulp bij tal van logopedische stoornissen. Onze logopedisten werken vanuit de passie voor het vak logopedie. Doordat we dagelijks werken met mensen met een logopedische probleem, leert onze ervaring dat de kwaliteit van leven in hoge mate bepaald wordt door de mogelijkheid van communiceren. Wanneer er een stoornis is in een alledaagse bezigheid zoals spreken, ademen of horen, dan kan dit in meer of mindere mate ingrijpend en bepalend zijn; zowel voor kinderen die in ontwikkeling zijn als voor volwassenen. Als logopedist bieden wij u graag hulp op maat, waarbij professionaliteit en vriendelijkheid voorop staan.

Uit ons logo blijkt dat we het belangrijk vinden om stoornissen naast doelgericht op een positieve manier aan te pakken. Bij Jumelet Logopedie streven we ernaar om de groeimindset van het kind of de cliënt aan te spreken, waardoor er vertrouwen in het eigen vermogen en kunnen ontstaat. Op die manier ontstaat er ruimte om problemen en stoornissen op een andere manier te benaderen. Dat wil zeggen dat er oplossingsgericht gedacht wordt en er expliciet aandacht is voor de kwaliteiten en interesses van het kind/ de cliënt. Onze cognities en gevoelens zijn binnen elke vorm van therapie bepalend voor het succes. Een succesvolle behandeling staat of valt namelijk bij de motivatie van de cliënt. Als logopedist hebben wij hierbij een coachende rol, om elke behandeling tot een succes te maken. In onze praktijk vinden wij dat leren met plezier, een goed contact en succeservaring de belangrijkste voorwaarden zijn voor een geslaagde behandeling.

“Een mens heeft voor zijn geluk niet alleen plezier van dingen nodig, maar ook hoop, vooruitgang en verandering.”

– U kunt telefonisch of via ons contactformulier een afspraak maken in de praktijk. Meestal gebeurt dit op verwijzing van een arts en/of specialist, maar dit kan ook zonder verwijzing (zie DTL). Wanneer u zich aanmeldt voor logopedie zullen wij direct proberen om een eerste afspraak te maken voor een intake/anamnese gesprek. In dit gesprek willen wij door middel van het stellen van vragen meer te weten komen over uw klacht. Door goed te luisteren zullen wij samen met u een hulpvraag opstellen. Deze hulpvraag is het concrete begin van de behandeling. Na het anamnesegesprek is het waarschijnlijk, dat er verder onderzoek verricht zal worden naar de precieze aard en ernst van uw klacht. Naar aanleiding van de anamnese- en onderzoeksgegevens volgt een logopedische diagnosestelling en maakt de logopedist een behandelplan. Vervolgens worden de afspraken over de behandeling en het einddoel met u besproken en vastgelegd in het behandelcontract. In dit behandelcontract staan afspraken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de duur en frequentie van de behandeling (zie behandelcontract). De doelen worden met u besproken en op termijn geëvalueerd, zodat u betrokken bent in het zorgproces. Vaak is het nodig om het behandelplan met andere betrokken partijen, zoals KNO- of huisartsen, leerkrachten, orthopedagogen en anderen te overleggen, zodat het plan goed is afgestemd op de omgeving van de cliënt. Als gekwalificeerde logopedisten van Jumelet Logopedie bieden wij u graag hulp op maat, waarbij u als cliënt centraal staat!

In onze praktijk geldt een 24-uurs regeling. Als je de behandeling op het laatste moment afbelt (binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling) of niet verschijnt op het afgesproken tijdstip, kunnen wij u een rekening sturen. Het tarief dat wij hiervoor hanteren is €32,50 voor een reguliere behandeling.

Intercollegiaal overleg en verslaglegging
In het belang van de behandeling is het vaak wenselijk dat een logopedist aanwezig is bij een overleg op school. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen vaak als een grote meerwaarde gezien. Echter, deze uren kunnen niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Daarbij krijgen we regelmatig verzoeken om een verslag te schrijven voor de (her)indicatie op school. Deze diensten worden ook niet vergoed door de zorgverzekeraar en kosten veel tijd. Daarvoor hanteren we de volgende tarieven die in overleg bij u of bij school in rekening gebracht worden: Verslag (her)indicatie €81,-. Aanwezigheid bij een overleg op school €81,- (per uur).

Wanneer u er samen niet uitkomt dan kun je met je klacht terecht bij Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Jumelet Logopedie volgt deze regeling. U kunt in de wachtkamers een folder vinden met informatie. U kunt de informatie hier ook downloaden.

Privacy
Foto’s op deze website zijn met toestemming voor gebruik aan Jumelet Logopedie verstrekt. Gebruik door derden is strikt verboden.

Onze privacyverklaring kunt u hier lezen.

Binnen de praktijk zijn afspraken gemaakt voor (langdurige) waarneming bij ziekte, vakantie en/of verlof. Wij werken in de praktijk met vier logopedisten. Mocht één van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn, dan wordt er eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, dan zal er een externe logopedist worden ingeschakeld.

Logopedie in vakantieperiodes
Ook in vakanties gaat logopedie gewoon door op al onze locaties. Wij zorgen, dat er altijd een logopedist in de praktijk aanwezig is tijdens deze periodes. Als uw vakantie niet gelijk loopt met uw logopedist, kan het zo zijn dat (als de behandeling het toelaat ) dat de behandeling éénmalig of een aantal keer overgenomen worden door een andere logopedist van onze praktijk. Bij voorkeur wordt de behandelperiode niet langer onderbroken dan 3 weken. U ontvangt voor de zomervakantie een briefje waarop u aan kunt geven wanneer u kunt komen. Waarneming van de behandeling geschiedt altijd door een gediplomeerd logopedist!

Richtprijzen

Doordat wij contracten zijn aangegaan met alle zorgverzekeraars wordt logopedie voor kinderen bij ons in de praktijk in de meeste gevallen volledig vergoed. Vanaf 18 jaar wordt het eigen risico van €385,- eerst aangesproken. Er zijn behandelingen in de praktijk mogelijk die niet binnen de vergoeding van de verzekering vallen.

Hieronder treft u een tarievenlijst die wij hanteren in 2023. Het zijn per 1 januari 2017 vrije tarieven. De zorgverzekeraars hanteren vaak andere tarieven. De meeste zorgverzekeraars betalen lagere tarieven. U kunt bij ons navragen wat uw zorgverzekeraar ons betaald. Deze tarieven gelden ook als uw behandeling niet valt onder de vergoeding van uw verzekeraar (bijvoorbeeld bij dyslexie, NT2 of dialect) En ook als u uw afspraak niet nakomt zonder geldige reden. U ontvangt dan een rekening.

Omschrijving Prijs
Verzuimtarief* €36,00
Reguliere individuele zitting €42,50
Amamnese en onderzoek na verwijzing €96,00
Screening bij directe toegang logopedie (DTL) €20,27
Behandeling aan huis/uittoeslag** €29,00
Eenmalig logopedisch onderzoek** €96,00
Preverbale logopedie** €81,06
Overleg met derden*** €48,00
Verslaggeving aan derden*** €48,00

Onze praktijken

bruinisse

Praktijk Bruinisse

 • Maandag          08:00 – 21:00
 • Dinsdag            08:00 – 21:00
 • Woensdag        08:00 – 21:00
 • Donderdag       08:00 – 17:30
 • Vrijdag              08:00 – 17:30
nieuwerkerk

Praktijk Nieuwerkerk

 • Maandag          09:00 – 17:30
 • Dinsdag            13:00 – 17:30
 • Woensdag        gesloten
 • Donderdag       gesloten
 • Vrijdag              gesloten
philips

Praktijk St. Philipsland

 • Maandag          gesloten
 • Dinsdag            gesloten
 • Woensdag        08:30 – 12:00
 • Donderdag       13:00 – 17:00
 • Vrijdag              08:30 – 12:00
meije

De Meije

 • Maandag          08:30 – 17:00
 • Dinsdag            08:30 – 17:00
 • Woensdag        gesloten
 • Donderdag       gesloten
 • Vrijdag              gesloten
hart-in-zier

Hart in Zierikzee

 • Maandag          08:30 – 17:30
 • Dinsdag            08:30 – 17:30
 • Woensdag        gesloten
 • Donderdag       gesloten
 • Vrijdag              gesloten
smisse

De Smisse

 • Maandag          08:30 – 13:00
 • Dinsdag            gesloten
 • Woensdag        09:00 – 13:00
 • Donderdag       gesloten
 • Vrijdag              gesloten
casem

OBS De Casembroot

 • Maandag          08:30 – 17:30
 • Dinsdag            08:30 – 17:30
 • Woensdag        gesloten
 • Donderdag       gesloten
 • Vrijdag              gesloten