Spraak bij kinderen

spraakstotteren

We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken juist uit te spreken of te gebruiken.

Kinderen moeten deze klanken nog leren en dus is het heel normaal dat door een kind op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis. Dit kan de logopedist goed beoordelen.

Vaak gaat u pas naar de logopedist op het moment dat de omgeving moeite heeft met de verstaanbaarheid. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en participatie is het van belang dit tijdig te laten beoordelen door een logopedist.

Link: www.logopedie.nl/site/spraak

Stotteren
Stotteren wordt omschreven als “spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen of woorden of door veel voorkomende aarzelingen of pauzes. Deze verschijnselen komen langdurig (minstens drie maanden) of veelvuldig voor en zijn zodanige ernstig dat het de vloeiendheid van de spraak duidelijk verstoort.” Stotteren komt zowel bij kinderen als volwassen voor. (Bron: www.stotteren.nl)

Er zijn ook stottertherapeuten; logopedisten die extra geschoold zijn in het behandelen van stotteren. Op dit moment hebben wij geen stottertherapeut in ons team.
Voor meer informatie: kijk op www.stotteren.nl Bij twijfels kunt u online een vragenlijst invullen. Daaruit volgt een advies of hulp door een logopedist noodzakelijk is.

Klik hier voor de vragenlijst

Spraak bij volwassenen

spraakstotterenvolwassenen

Ook op latere leeftijd komen problemen met de verstaanbaarheid voor. Als dit opeens optreedt kan er sprake zijn van een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die je nodig hebt bij het spreken, ademen of stemgeven werken dan niet (meer) optimaal. Dit heet een dysarthrie.

Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaan.

De communicatie bij mensen met dysartrie is verstoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal spreken of een combinatie hiervan.

Bij een dysartrie door een beroerte is er vaak sprake van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn (zie bij slikproblemen bij volwassenen).

De logopedisten bij Jumelet Logopedie kunnen advies en behandeling geven bij dysarthrie. Echter, voor een behandeling bij Parkinson verwijzen wij u door naar een logopedist die aangesloten is bij het Parkinsonnet, klik hier.