Gehoorproblemen bij kinderen

kid

Als je niet goed kunt horen of verstaan, is het vanzelfsprekend dat dit invloed heeft op het verloop van de spraaktaalontwikkeling. De logopedist biedt hulp aan kinderen met gehoorproblemen.

Als niet duidelijk is of een kind wel of niet goed (genoeg) hoort verwijzen wij in overleg met de huisarts door naar de KNO-arts of het audiologisch centrum voor specifiek onderzoek. In de behandeling van slechthorendheid werken wij met gebaren (NMG). Ook leren we het kind omgaan met het slechthoren en geven we advies aan ouders.

Annette Jumelet heeft ervaring met het behandelen van kinderen met een CI.

Voor meer informatie:
www.kentalis.nl/slechthorend-en-doof

Wil je snel weten of je kind goed hoort? Doe dan de test op www.kinderhoortest.nl

Gehoorproblemen bij volwassenen

gehoor-volwassenen

Op volwassen leeftijd en zeker bij het ouder worden kan het gehoor flink achteruitgaan. Bij omgevingslawaai kun je je gesprekspartner niet meer goed verstaan. Of de tv moet steeds harder gezet worden. Blijvende gehoorproblemen worden vaak opgelost met een hoortoestel. De logopedist adviseert en biedt hulp, bijvoorbeeld door een cursus spraakafzien of door tips te geven voor de omgeving.

Auditieve verwerkingsproblemen

auditief

Auditieve verwerkingsproblemen zijn anders dan gehoorproblemen. Ze hebben te maken met het verwerken van auditieve informatie, dit gebeurt in je hersenen. Sommige kinderen vinden het moeilijk om dat wat ze gehoord hebben om te zetten in betekenisvolle informatie, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Je hebt bijvoorbeeld net gevraagd aan je kind om boven zijn tas te pakken en daarna zijn schoenen aan te trekken, maar het kind heeft maar een deel onthouden. Ook kan het zijn dat een kind langer dan andere kinderen moeite houdt met hakken en plakken. Het kind kan vanuit de klanken b-oo-m het woord niet herkennen. Het is belangrijk dat auditieve verwerkingsproblemen vroegtijdig worden onderkend en behandeld, want het kan uiteindelijk leiden tot spraak-taalproblemen en leerproblemen. Auditieve functies spelen een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen. Rond 6 jaar kunnen deze problemen onderzocht en indien nodig behandeld worden door de logopedist. Wij hebben in onze praktijk verschillende programma’s die kunnen helpen bij auditieve verwerkingsproblemen.

blokgroen