specialisaties
specialisatieszijkant

Ontdek onze specialisaties

Wij zijn een allround logopedie praktijk. Dat wil zeggen dat we een breed zorgaanbod in huis hebben voor jong en oud. Op die manier zijn we een toegankelijke praktijk voor iedereen en in uw directe omgeving. We geven advies en behandeling aan iedereen die problemen ondervindt op het gebied van stem, adem, spraak, taal gehoor en slikken.

prelogopedie

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet goed beheersen. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind door de negatieve ervaringen de voeding gaat weigeren. Sommige kinderen moeten geholpen worden bij de overgang van sondevoeding naar orale voeding. Tijdens een langere periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren te weinig, waardoor een ervaringstekort ontstaat. Het is belangrijk dat kinderen alle mondspieren vroegtijdig leren gebruiken, anders heeft dit gevolgen voor het latere spreken. Wij spreken bij deze therapie van pre verbale logopedie.

Lees meer in dit artikel op.

Annette Jumelet is gespecialiseerd in het behandelen van deze doelgroep en behandelt ook aan huis bij de allerkleinsten!

jumelet

Logopedie heeft een belangrijke meerwaarde bij aan de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom. Daarom is logopedie al belangrijk vanaf het eerste levensjaar bij de begeleiding van het eten en drinken en het optimaliseren van de voorwaarden voor communicatie. In het eerste jaar behandelen wij voornamelijk aan huis.

Vanaf het tweede jaar behandelen en adviseren wij bij het op gang brengen van de communicatie. In de behandeling maken wij gebruik van de principes van totale communicatie. Totale communicatie wil zeggen dat gesproken taal ondersteund wordt op alle mogelijke manieren, zoals via lichaamstaal, gebaren (NmG), foto’s, Leespraat en pictogrammen. Daarnaast maken we gebruik van video-interactietherapie. We vinden het belangrijk om de directe omgeving van het kind te betrekken bij de behandeling (ouders, familie, leerkrachten en begeleiders).

Bij kinderen met Downsyndroom zorgen we altijd dat de behandeling multi-sensorieel wordt aangeboden. Zo worden meerdere zintuigen bij het leren ingeschakeld. In de praktijk hebben wij veel aantrekkelijke materialen die we in de behandeling gebruiken.

schisis

Het Griekse woord schisis betekent spleet. Een kind dat geboren wordt met een schisis kan een spleet in lip, kaak en/of gehemelte hebben. Deze spleet kan eenzijdig of dubbelzijdig aanwezig zijn.

Kinderen met een schisis doorlopen alle ontwikkelingsfasen op dezelfde wijze als kinderen zonder schisis. Toch kunnen er in de ontwikkeling problemen ontstaan. De kinderen kunnen moeilijkheden hebben met de voeding, het gehoor en de spraak. Door sociale factoren kan er ook een achterstand in de taalontwikkeling ontstaan. Ook gebitsproblemen komen voor. Deze problemen beïnvloeden elkaar. Het vroegtijdig starten met de logopedische behandeling kan ervoor zorgen dat de spraak- en taalontwikkeling goed verloopt.

Met de gegevens van het schisisteam, de logopedische onderzoeken en de informatie van ouders wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens de logopedische behandelingen zal worden gewerkt aan het verbeteren van de articulatie en het op niveau brengen van de taalontwikkeling. Daarnaast kan een logopedist eet- en drinkproblemen en foutieve mondgewoontes behandelen. Annette Jumelet heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen met schisis.

narratieve-taal-teken-therapie

De Narratieve Taal-Teken-Therapie ( NTTT ) is ontwikkeld door Dr. Claudia Blankenstijn.
NTTT is een vorm van taaltherapie waarbij een kind met een taalontwikkelingsstoornis met de ouder komt vertellen en tekenen over een levenservaring van het kind. Het doel van deze vorm van taaltherapie is het kind te leren vertellen. Ouders leren gespreks- en verhaaltechnieken toe te passen om hun kind daarbij te ondersteunen. Wat gezegd wordt, wordt tegelijk getekend door het kind, de ouder en/of door de therapeut, zodat het verhaal zichtbaar wordt en blijft. De belasting voor de taalaandacht en het taalgeheugen van het kind is zo heel gering.

Bij het vertellen leert het kind om een anekdote te vertellen. Het kind leert onder meer duidelijk te maken Waar het verhaal over gaat, over Wie het verhaal gaat, Waar het verhaal zich afspeelt, Wanneer het was, Wat er gebeurde en Waarom. De anekdote wordt dus geordend naar bijvoorbeeld plaats (waar?), tijd (wanneer?) en causaliteit (waarom?).
Intussen werken ouder en therapeut nauw samen om aan te sluiten bij de talige inhoud en communicatieve behoefte van het kind, zodat:

• de verstaanbaarheid verbetert;
• de begrijpelijkheid toeneemt;
• het kind taal- en communicatieregels in acht neemt;
• de communicatieve bijdrage van het kind door de ouder kan worden geaccepteerd;
• zowel kind en ouder plezier krijgen in samen praten en vertellen over alles wat hen bezighoudt.

De Narratieve Taal-Teken-Therapie is een taaltherapie die er op gericht is kinderen met een taalstoornis en hun ouders te leren om de regels voor taal, communicatie en contact toe te passen. Deze therapie gaat uit van de (talige) mogelijkheden van kind en ouder, en de individuele talige vrijheid wordt met alle respect benaderd.

Klik hier voor meer informatie