jumelet logopedie


jumelet logopedie is gevestigd in Bruinisse, Nieuwerkerk & St. Philipsland.

Iedereen met een probleem op het gebied van spreken, slikken, ademen, of bijvoorbeeld horen kan bij onze praktijk terecht. Vier gekwalificeerde logopedisten helpen u graag verder.
Visie

Visie

Jumelet logopedie biedt hulp bij tal van logopedisch stoornissen. Onze logopedisten werken vanuit de passie voor het vak logopedie. Doordat we dagelijks werken met mensen met een logopedisch probleem, leert onze ervaring dat de kwaliteit van leven in hoge mate bepaald wordt door de mogelijkheid van communiceren.
 • * Aanmelden is makkelijker dan je denkt. Meld je nu aan!

  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Vul de volgende code in: captcha

  * Dit geldt alleen als u in het bezit bent van een verwijsbrief, neem anders eerst contact met ons op via het contactformulier

 • Stemproblemen

  Als logopedisten behandelen wij ook stemproblemen. Aan stemproblemen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Mogelijke oorzaken zijn; roken, verkeerde gewoontes bijv. veel keelschrapen of veel kuchen, roken, te veel praten, stemklachten na een operatie aan de hals, keel, schildklier, stress en daardoor verkeerd stemgebruik, aangeboren heesheid. Lees meer
 • Taalstoornissen

  Er zijn verschillende taalstoornissen die wij als logopedist behandelen. Het kan zijn dat kinderen laat gaan praten, maar het kan ook zijn dat kinderen moeite hebben met het formuleren van zinnen. Daarnaast kunnen kinderen last hebben van woordvinding problemen, waardoor ze moeite hebben om hun verhaal te vertellen. Taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid, autisme of een handicap, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen, dit noemen wij dan een primaire taalstoornis. Lees meer
 • Oro Myofunctionele therapie

  Als logopedist behandelen wij kinderen en volwassen met Oro myofunctionele problemen, zoals verkeerd slikken en open mondgedrag. De vorm van het gebit en de mond wordt voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren en daarbij de stand van de tanden en kiezen bepalen. Bij afwijkende mondgewoonten kunt u denken aan foutieve slikgewoonten, habitueel mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Lees meer
 • Articulatiestoornissen

  We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken juist uit te spreken of te gebruiken. Kinderen moeten deze klanken nog leren en dus is het heel normaal dat er bij een kind op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis. Dit kan de logopedist goed beoordelen. Lees meer
 • Eet- en drinkstoornissen bij baby’s en jonge kinderen

  Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet goed beheersen. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind door de negatieve ervaringen de voeding gaat weigeren. Lees meer
 • Slikproblemen bij ouderen

  Slikstoornissen komen ook voor bij ouderen. Naast het spreken is slikken een primaire mondfunctie en goed slikken is dan ook in grote mate bepalend voor de kwaliteit van leven. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat. Slikproblemen komen vaak voor bij mensen met Parkinson, ALS, MS en andere ziektes waarbij de aangezichts- en mondspieren zijn aangedaan. Lees meer
 • Auditieve (verwerkings)problemen

  Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het kunnen waarnemen van verschillen tussen klanken (auditieve discriminatie), het vasthouden van auditieve informatie (auditief geheugen), het ‘hakken’ en ‘plakken’ (auditieve analyse en synthese). Deze problemen kunnen vaak goed behandeld worden bij kinderen, bij voorkeur voor het 6e jaar. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen die niet behandeld worden krijgen vaak problemen met het leren lezen. Lees meer

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Wij zijn sinds 2012 Direct Toegankelijk (DTL), echter een aantal zorgverzekeraars vergoeden de behandeling niet als er geen verwijsbrief is. Met een verwijzing van een arts of specialist bent u er zeker van dat de behandeling vergoed wordt. U kunt zelf navraag doen bij uw verzekeraar of de behandeling via DTL vergoed wordt.

Krijg ik de behandelingen vergoed?

Ja. De logopedische zorg zit ook in 2014 in het basispakket, vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico.

Is er een wachtlijst?

Op dit moment hebben we geen wachtlijst.

Hoe lang duurt een behandeling?

De behandelduur is erg afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. Er zijn behandelingen die kort duren van enkele weken tot 3 maanden, bijvoorbeeld bij afwijkende mondgewoonten en stemklachten. En er zijn behandelingen die meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld specifieke taalontwikkelingsstoornissen en bijzondere spraakstoornissen. Na de onderzoeksfase zal uw logopedist een inschatting maken wat betreft de duur van de behandeling.

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden voor logopedie?

Als u twijfels hebt over de spraak- of taalontwikkeling van uw kind is het belangrijk om vroegtijdig aan te melden. Het is bewezen dat kinderen meer baat hebben bij een vroegtijdige aanvang van spraak-taaltherapie. U kunt uw kind aanmelden via de website (DTL), maar u kunt ook eerst uw zorgen met uw huisarts bespreken. Ook kunt u een bericht sturen naar ons emailadres, zodat wij u nader kunnen informeren en adviseren.

Heeft logopedie ook zin bij kinderen onder de 4 jaar?

Vroegtijdige onderkenning van problemen in de taal- en of spraakontwikkeling is belangrijk. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer profijt ze kunnen hebben van de logopedische behandeling. Gedragsproblemen ontstaan vaak ten gevolge van onverstaanbaar spreken of een gebrekkige communicatie. Logopedie wordt vaak spelenderwijs aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat uw kind succeservaringen opdoet, waardoor hij/zij het leuk vindt om te leren en te communiceren.

Kijk bij twijfels eens op www.kindentaal.nl

Is logopedie alleen voor kinderen?

Nee, beslist niet. Wij behandelen bijvoorbeeld ook ouderen met stem- en slikklachten. Het kan ook zijn dat u een spierziekte of andere aandoening heeft waardoor het spreken, slikken of ademen niet meer vanzelfsprekend verloopt. Wij helpen ook ú graag weer op weg!

Waarom ga je naar logopedie? En wat doet de logopedist? Deze vragen en nog veel meer weetjes, spelletjes, oefeningen en (voorlees-) verhalen speciaal voor jou!

Waarom ga je naar logopedie? Wat doet de logopedist?
Misschien heb je moeite met praten of lezen, ademen of slikken, of bijvoorbeeld met luisteren. Logopedie kan je daar bij helpen. Meestal ga je er 1 keer per week naar toe. Een logopedist weet alles over hoe je stem werkt en hoe je ademhaalt en hoort. Zij kent een heleboel leuke oefeningen en spelletjes die bij jou passen. En die ga je samen doen.

 

Leuke websites:

Kleine kids (baby’s/peuters/kleuters) Grote kids
Logopedische oefeningen voor kleuters
Taalactiviteiten & woordenschat
Boekstart
Kunst van het lezen: Baby & gebaren
Liedjesland
Kinderliedjes
Startpagina’s
Hier vind je alles!
Logopedische
Startpagina Kids

Taal, praten & horen
Kinderhoortest
Dyslexie oefeningen
Stotteren.nl voor kinderen

Lezen:
Makkelijk lezen plein
Leesplein
Boeken voor alle leeftijden
Luisterboeken en meer

Praktijk Bruinisse

Praktijk Bruinisse

Molenstraat 63
4311 EB Bruinisse
Praktijk Nieuwerkerk

Praktijk Nieuwerkerk

Burg van Eetenstraat 124b
4306 CW, Nieuwerkerk
Praktijk St. Philipsland

Praktijk St. Philipsland

Wilhelminastraat 4
4675 BT, St Philipsland
Email

Email

e : info@jumeletlogopedie.nl
Telefoon

Telefoon

t : (0111) 481 635

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Vul de volgende code in: captcha

logo_smart_start

Wist u dat een kind tot 6 jaar heel makkelijk taal kan leren?

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor de rest van je leven. Het bevordert de emotionele en
sociale ontwikkeling en het leren van nieuwe dingen. Hoe meer een kind voor het zesde jaar meekrijgt, hoe groter het voordeel op school en later in de toekomst. Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch komen steeds meer kinderen met een zwakke taalvaardigheid op de basisschool (enkele maanden tot meer dan een jaar achterstand). Minder taalontwikkeling kan grote gevolgen hebben. Het kind zal minder contact hebben met leeftijdgenoten en daardoor achterblijven op meerdere gebieden. De gevolgen kunnen zelfs in het volwassen leven merkbaar blijven.

Eigen omgeving is waardevol

Extra taalstimulering in het dagelijks leven is daarom essentieel. Een kind dat in zijn element is, krijgt meer zelfvertrouwen en heeft plezier in het ontdekken en leren van nieuwe dingen. Ouders kunnen hierbij veel betekenen, want het contact tussen ouder en kind is uniek. Kinderen leren het meest als ze zich veilig, ontspannen en gelukkig voelen. Ook de vertrouwde omgeving van het kinderdagverblijf is een waardevolle plek voor het stimuleren van taal.

Communiceren is leren en uitproberen

Op peuter- en kleuterleeftijd is het leren van taal volop aan de gang. Er is veel interactie met een volwassene nodig om te leren praten. Zo kan een kind experimenteren met nieuwe uitingen. Een luisterend oor en positieve feedback maken het kind enthousiast om verder te praten. Rond zes jaar is de taalgevoelige periode voorbij en de taalontwikkeling in principe voltooid. Daarna hebben kinderen nog steeds veel gesprekken in allerlei situaties nodig om de basisvaardigheden te versterken en verdiepen. Samen ontdek je de wereld en de talenten van het kind!

SMART STARt Workshop

SMART STARt is een initiatief van Annette Jumelet en Hester Rozendaal om de taalontwikkeling en het plezier in communicatie bij jonge kinderen te stimuleren. Annette is allround en pré-verbaal logopediste, narratieve taal- en tekentherapeut en praktijkhouder van Jumelet Logopedie. Hester is taalkundige. Met de workshops en informatiebijeenkomsten van SMART STARt kunt u meer te weten komen over de mogelijkheden van extra taalstimulering in de dagelijkse praktijk, zonder dat het veel tijd kost.

Bij SMART STARt wordt gebruik gemaakt van het taalprogramma TOLK voor taalontwikkeling! van KLIK-Onderwijsondersteuning.

tolk

SMART STARt

• workshops ’s avonds voor ouders en andere verzorgenden
• ochtend-bijeenkomsten voor ouders met kleine kinderen
• eenmalige ouderactiviteit als aanvulling op een school-, peuterspeelzaal- of
kinderdagverblijfactiviteit
• voorlezen en andere activiteiten op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf
• ondersteuning van ouders die reeds met taalproblemen te maken hebben
• informatiebijeenkomsten voor professionals in kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg

Workshops

• tips en ideeën voor goed taalaanbod in het dagelijks leven
• informatie over taalontwikkeling en de signalen van taalproblemen
• samen bekijken van video’s uit de praktijk met maandthema’s van het peuter- en kleuteronderwijs
• leuke taal-app’s
• video-opdracht voor thuis
• ervaringen delen met andere ouders
• versteviging van het contact met je kind

Waar en wanneer?

De workshops en bijeenkomsten kunnen in overleg op allerlei verschillende locaties worden gehouden. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Info: info@jumeletlogopedie.nl of (0111) 48 16 35 of via onze SMART STARt Facebook pagina.

samen